Školení řidičů manipulačních vozíků

Akreditované kurzy jsou určeny pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz řidiče obsluhy motorových vozíků (EURO průkaz).

Předpokladem pro správné zvládnutí obsluhy vozíku je příslušný kurz a úspěšně vykonaná závěrečná zkouška. Ta se skládá z části teoretické, ale i z praktických jízd na požadovaném typu vozíku.

Vozíky dělíme do dvou tříd podle druhu pohonu:

Třída I – elektrické vozíky
Třída II – vozíky se spalovacím motorem

Dále jsou vozíky rozčleněny do skupin a to dle druhu na:

•    A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
•    B – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
•    C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
•    D – Vysokozdvižné ručně vedené
•    E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
•    W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
•    W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun
•    G – Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
•    Z – Zvláštní vozíky

Nabízíme:

Základní kurz – získání EURO průkazu řidiče manipulačních vozíků dané třídy a druhu

Opakovaná (periodická) školení
 

Novinky a aktuality