Naše společnost poskytuje na přání zákazníka svářečský dozor. Dozor bývá potřeba zejména tam, kde se vyrábí ocelové konstrukce a provozovatel má zájem o získání malého nebo velkého svářečského průkazu či usiluje o certifikaci dle ISO 9001 a výše. Svářečský dozor je vykonáván dle normy ČSN EN ISO 14731
Svářečský dozor – úkoly a odpovědnosti. V praxi to znamená, že pověřený pracovník dohlíží v provozovně na dodržování technologické kázně při svařování, kontroluje výrobní dokumentaci, řeší technické problémy a v rámci dozoru poskytuje společnosti odborné konzultace.


Nabídka školení pro firmy

Zaškolení pracovníci

ZP 311-1 1.1 | Stehování plamenem   ZP 81-2 1.1 | Řezání kyslíkem
ZP 111-1 1.1 | Stehování elektrickým obloukem   ZP 83-2 1.1 | Řezání plazmou
ZP 135-1 1.1 | Stehování v ochranné atmosféře (MAG)   ZP 912-9 1.1 | Pájením plamenem
ZP 141-1 1.1 | Stehování v ochranné atmosféře argonu (TIG)    

Výstupní doklad: osvědčení zaškoleného pracovníka

Základní kurzy svařování

ZK 311 1.1 | Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem  
ZK 111 1.1 | Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou  
ZK 111 8 | Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli  
ZK 135 1.1 | Základní kurz svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře v aktivním plynu  MAG  
ZK 135 8 | Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli  
ZK 141 1.1 | Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou  
ZK 141 8 | Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli  
ZK 141 21 | Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – hliník a jeho slitiny
ZK 131 21 | Základní kurz svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře v inertním plynu  MIG – hliník a jeho slitiny
ZK 136 1.1 | Základní kurz obloukového svařováním plněnou elektrodou v aktivním plynu MAG
ZK 138 1.1 | Základní kurz obloukového svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu MAG
ZK 912 31 | Základní kurz pájení plamenem, materiál -  měď a její slitiny
 

Výstupní doklad: svářečský průkaz, osvědčení svářeče

Úřední zkoušky svařování

ČSN EN 287-1
- 135    (MAG – plný drát)
- 141    (TIG )
- 111    (elektroda)
- 311    (plamen)
- 136   (MAG – plněný drát)
- 138   (MAG – plněný drát, kovový prášek)

ČSN EN ISO 9606 – 2,3
- 131    (MIG - hliník)
- 141    (TIG svařování argonem hliník, měď)

 

ČSN EN 13333
- 912  (Pájení na tvrdo)
ČSN EN 1418
- zkoušky operátorů

Zkoušky provádíme na různých průměrech a tloušťkách, dle potřeb zákazníka.

Výstupní doklad: svářečský průkaz, CERTIFIKÁT svářeče

Opakovací školení

Realizujeme opakovací školení pro všechny metody svařování pro ZK i EN


Informace

Roman Gerstberger
gerstberger@kopoz.cz
773 333 779

Novinky a aktuality